.

.

- MB „Roka LT“ gerbdama savo Lankytojų ir Pirkėjų privatumą garantuoja, kad www.roka.lt internetinėje parduotuvėje Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Tačiau prieš darydami užsakymą perskaitykite šias taisykles, kad vėliau nekiltų nesusipratimų.

- Naudodamiesi šios elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

                      - Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims, nebent tai būtina siekiant įvykdyti jūsų užsakymą.

1.  SĄVOKOS

1.1.   Internetinės parduotuvės www.roka.lt savininkas (toliau – Duomenų valdytojas) yra MB „Roka LT“, įmonės kodas 305538041, registruota adresu Vytauto g. 139-3, LT-53210, Garliava, Kauno rajonas, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@roka.lt.

1.2.   Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.roka.lt.

1.3.   Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), nustato pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

2.  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1.   Pirkėjo asmeniniai duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, bei šiomis Taisyklėmis.

2.2.   Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

2.3.   Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis Taisyklėmis.

2.4.   Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis ar juos pašalinti parašydamas el. laišką info@roka.lt arba paskambindamas numeriu 8 639 22001. Tokiu atveju pardavėjas prašomus pakeitimus įgyvendina per 1-3 darbo dienas.

2.5.   Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.roka.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvė sužsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas varnele kai to yra prašoma (pavyzdžiui - sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais).

2.6. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

2.7.   Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

3. SLAPUKAI

3.1.   Internetinėje parduotuvėje www.roka.lt yra naudojami slapukai, kuriais siekiama užtikrinti patogesnį naršymą bei sužinoti apie parduotuvės lankytojų elgesį. Slapukai leidžia rinkti statistinę informaciją, užtikrinti kokybišką internetinės parduotuvės funkcionalumą.

3.2.   Slapukai gali būti patalpinti tik tuo atveju, jei tą leidžia Pirkėjo naudojamo įrenginio nustatymai. Naršydamas roka.lt puslapyje, Pirkėjas sutinka su slapukų įrašymu. Sutikimą galima bet kada atšaukti, pakeičiant interneto naršyklės nustatymus ir ištrinant įrašytus slapukus.

3.3.   Slapukas (angl. cookies) – tai nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris Lankytojo ar Pirkėjo sutikimu įrašomas į jo naršyklę arba standųjį kompiuterio diską. Mes naudojame skirtingus slapukus skirtingiems tikslams. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Lankytojus ar Pirkėjus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, kas užtikrina malonesnę naršymo interneto parduotuvėje patirtį ir leidžia tobulinti mūsų parduotuvę.

3.4.   Pirkėjas turi teisę atsisakyti slapukų naudojimo savo naršyklės arba www.roka.lt internetinės parduotuvės nustatymuose, tačiau tai gali apriboti arba visiškai blokuoti Lankytojo ar Pirkėjo prieinamumą prie dalies arba visų parduotuvės teikiamų paslaugų.

3.5.   Internetinėje parduotuvėje roka.lt naudojami slapukai:

3.5.1.   Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.

3.5.2.  Analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia Bendrovei atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti jų elgesį elektroninėje parduotuvėje, kas padeda pagerinti parduotuvės veikimą.

3.5.3.   Funkciniai slapukai - naudojami lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į internetinę parduotuvę. Tai leidžia mums pateikti lankytojų ir pirkėjų poreikiams pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, bei įsiminti jiems aktualią informaciją.

3.6.   Vieną kartą sutikus su slapukų įrašymu, pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu, pakartotinio sutikimo nėra prašoma.

4. DUOMENUNŲ SAUGOJIMAS IR TERMINAI

4.1.   Duomenų valdytojas įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto jų pakeitimo, atskleidimo, sukčiavimo ar bet kokio kito netinkamo disponavimo jais.

4.2.   Duomenų valdytojas neatsako už bet kokį netinkamą duomenų panaudojimą, kai jis įvyko dėl Pirkėjo kaltės (pvz., Pirkėjui praradus prisijungimo duomenis, ar perleidus juos tretiesiems asmenims ir pan.).

4.3.   Pirkėjo užsakymų duomenys, reikalingi kliento identifikavimui apskaitoje, saugomi 10 metų, arba tiek, kiek reikalauja įstatymai.

4.4.   Tiesioginei rinkodarai (pvz. naujienlaiškių gavimui ar paskyros sukūrimui) reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome 3 metus nuo paskutinio Pirkėjo apsipirkimo www.roka.lt internetinėje parduotuvėje, nebent Pirkėjas anksčiau pateikia prašymą nenaudoti jo duomentų minėtais tikslais.

5. Taisyklių keitimas

5.1.   Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai iš anksto neinformuodamas Pirkėjo. Taisyklių pakeitimai pakelbiami roka.lt interneto parduotuvėje.

5.2.   Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie patalpinamis internetinėje parduotuvėje roka.lt.

5.3.   Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su atnaujintomis Taisyklėmis.

0